Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 24-01-2024

Bij robn. , gevestigd te Amersfoort, zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy en veiligheid van onze gebruikers en bezoekers. Dit privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, beschermen en opslaan die we kunnen verkrijgen via https://robn.nl.

1. Informatie die we verzamelen

  • Persoonlijke Informatie: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer, wanneer u contact met ons opneemt via onze contactformulieren, zich inschrijft voor nieuwsbrieven of diensten aanvraagt.
  • Niet-Persoonlijke Informatie: Wij verzamelen niet-persoonlijke informatie zoals browsergegevens, IP-adressen en cookies, om onze website te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren.

2. Hoe we uw informatie gebruiken

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze website te beheren en te onderhouden.
  • Om u te voorzien van de aangevraagde diensten of informatie.
  • Om te reageren op uw vragen of opmerkingen.
  • Voor interne analyse- en onderzoeksdoeleinden.

3. Delen van uw informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:

  • Wanneer dit nodig is voor de levering van onze diensten.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • In geval van een bedrijfsoverdracht, zoals een fusie of overname.

4. Bewaren van uw informatie

Uw persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Beveiliging van uw informatie

We nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

6. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen eventuele wijzigingen op onze website plaatsen en, indien de wijzigingen substantieel zijn, zullen we dit duidelijk communiceren.

8. Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over onze omgang met uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via hallo@robn.nl of 033 2022 163